ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

Φάρμακα – Φαρμακευτικά Προϊόντα

 

Ασφάλεια Φαρμάκων

 

Φαρμακευτική Βιομηχανία

 

Εθνικοί – Κυβερνητικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί, Ανεξάρτητες Αρχές

 

Επιστημονικοί–Επαγγελματικοί Σύλλογοι

 

Κλινικές-Νοσοκομεία

 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο  (2011 – 2015) 

Κατάλογος Ογκολογικών Κλινικών Ελλάδας (YYKA)

 

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

T.: 210 9423677   info@opusmateria.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

© 2019 BY FM STUDIO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 33, Παλαιό Φάληρο, Αττική.

175 64

210 9423 677

info@opusmateria.gr