top of page

Η εταιρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ OPUS MATERIA.

Η OPUS-MATERIA Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1997 δραστηριοποιούμενη στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και, γενικότερα, της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες της εστιάζονται στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών-αντιδραστηρίων και επιστημονικών οργάνων. Επίσης η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες διατροφικές υπηρεσίες σε ογκολογικούς ασθενείς και δραστηροποιείται και στον χώρο της ψηφιακής υγείας.


Οι ιδρυτες της OPUS-MATERIA και οι συνεργάτες της εργάζονται αρμονικά έχοντας ένα κοινό Όραμα και μια Αποστολή.

Το Όραμα μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στο Όραμα μας για βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, αύξηση της επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Αποστολή μας είναι η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών βιοϊατρικής τεχνολογίας με εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων και του χαμηλότερου δυνατού κόστους.

Οραματιζόμαστε μια εταιρεία υπεύθυνη, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητος, που να αναγνωρίζεται από τους συνεργάτες της, τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊοντα μας.

Εφαρμόζουμε υψηλά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, και παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι μας να αναπτύσσονται ως επαγγελματιες και ως άνθρωποι-πολίτες.

Επιθυμούμε να είμαστε μια εταιρεία που να αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα και υπόδειγμα όχι μόνο για την επιχειρηματική δεοντολογία και το επιχειρείν αλλά και για τον αντίκτυπο των εργασιών μας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουμε και το οποίο υπηρετούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος.

Το επικεντρο του σκοπού και των στόχων μας παραμένει πάντα ο Άνθρωπος.

  • Ο ασθενής

  • Οι συγγενείς και οι φροντιστές του ασθενή

  • Οι επαγγελματίες υγείας

  • Οι συνεργάτες μας

  • Το κοινωνικό σύνολο

Θεωρούμε τους εαυτούς μας Συνεργάτες με όλες τις ομάδες πληθυσμού και εργαζόμαστε συνεχώς για την ανάπτυξη συνεργασιών που θα προωθούν το Όραμα και την Αποστολή μας.

Επιθυμούμε να αποτελούμε ουσιαστικό μέρος της Κοινότητας και της Κοινωνίας μας και συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες δράσεις μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εργαζόμαστε πάντα σύμφωνα τις Εταιρικές Αξίες και Πολιτικές μας και προσπαθούμε να ειμαστε μεταξυ των κορυφαίων επιχειρήσεων του κλαδου συνυισφέροντας στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και της Εθνικής Οικονομίας.

Οι Αξίες που μας διέπουν.

Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δραστηριότητας, διαδικασίας, υπηρεσίας και προϊόντος μας. Προσπαθούμε διαρκώς, για το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας δημιουργώντας και προσφέροντας αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εστιάζοντας στις ανάγκες των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματιών υγείας, των συνεργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.

Σεβασμος στον Άνθρωπο

Αναπτύσσουμε και προσπαθούμε μια εταιρική κουλτούρα όπου προεξάρχει ο σεβασμός σε όλους τους συνανθρώπους μας. Ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί προτεραιότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον μας (ασθενείς, συγγενείς ασθενών, επαγγελματίες υγείας, συνάδελφοι, συνεργάτες, κοινωνικο σύνολο) χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Συνεργασία και Αλληλεγγύη

Η ομαδική αρμονία και η συνέργεια αποτελούν προτεραιότητες μας. Επιδιώκουμε τη συμβολή και την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στις αποφάσεις, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες μας. Προωθουμε την επικοινωνία και τον ισότιμο διάλογο και είμαστε ισότιμα υπεύθυνοι γιατην πραγματοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και την επίτευξη των κοινών μας στοχων.

Ακεραιότητα και Αίσθημα Ευθύνης

Προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε με τα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς όφελος των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματών υγείας, των συνέργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.

Κοινωνική Συμπεριφορά

Αποτελούμε, ως εταιρεία αλλά και ως άτομα, αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας. Αναλαμβάνουμε, με συνέπεια και αξιοπιστία, τον ρόλο και την ευθύνη μας για τη συνολική κοινωνική ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε με μεθοδολογία όλες μας τις ενέργειες και επιδιώκουμε το θετικό αντίκτυπο όλων των λειτουργιών μας σε όλους τους συνεργάτες μας και το κοινωνικοσύνολο. Σεβομαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη φύση και το περιβαλλον. Υποστηρίζουμε και υποστηριζόμαστε από την κοινωνία των πολιτων. Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό που προκύπτει για το κοινωνικό σύνoλο.

Υψηλή Επίδοση και Ηγετική Συμπεριφορά

Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας καιτης αποδοτικότητας μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας. Η καθιέρωση των υψηλότερων ποϊοτικών, ηθικών και δεοντολογικών προτύπων, η πιστή εφαρμογή της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο σεβασμός στο συνάνθρωπο μας, η εταιρική κουλτούρα μας, οι προσπάθειες μας για την βελτίωση του κοινωνικού συνόλου, την ανάπτυξη της ελληνικής κοιωνίας και της εθνικής οικονομίας μας καθιστούν υπεύθυνους κοινωνικούς εταίρους. Λειτουργούμε με στόχο να εμπνεύσουμε τις αξίες μας και να μεταδώσουμε τη εταιρική μας κουλτούρα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Οι άνθρωποι μας αποτελούν τη βάση καθώς και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη του οράματος και της Αποστολής μας. Παρέχουμε ένα ασφαλές, άνετο, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ενισχύουμε την επικοινωνία, τον ισότιμο διάλογο, τη δημιουργοκότητα, τη καινοτομία και είμαστε ισότιμα υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Δεσμευόμαστε στις ηθικές και δεοντολογικές Αξίες μας και εστιάζουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Υποστηρίζουμε και δεσμευόμαστε στην προσωπική και την οικογενειακή ανάπτυξη των ανθρώπων μας μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων. Η επιτυχία μας αποτελεί το οικοδόμημα της συλλογικής μας προσπάθειας και επιτυγχάνεται με την άριστη συνεργασία, την ομαδική λειτουργία και δράση που βασίζεται στις κοινές μας αρχές και στο κοινό μας Όραμα

Κάνουμε πράξη τις Αξίες μας. Πιστεύουμε ότι η Αποστολή μας δεν εξαντλείται στα στενά όρια της εταιρείας μας, στους εργαζόμενους μας, στους συνεργάτες μας, στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία στην οποία ανήκουμε.

Ενθαρρύνουμε, υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά σε Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, την εθνική οικονομία.

Περιβάλλον 

Φροντίζουμε έτσι ώστε όλες οι δραστηριότητες μας να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτωσεις και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Κάνουμε λογική χρήση των φυσικών πόρων.

Επαγγελματίες Υγείας

Υποστηρίζουμε και χορηγούμε πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων (συνέδρια, ημερίδες, εκδόσεις κ.α.) που διοργανώνονται από επιστημονικές οργανώσεως επαγγελματιών. Ενισχύουμε μεγάλο αριθμό κλινικών, νοσοκομείων και φορέων που ασχολούνται με την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Ασθενείς, Συγγενείς και Φροντιστές Ασθενών

Υποστηρζουμε και χορηγούμε πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων (συνέδρια, ημερδες, εκδόσεις κ.α.) που διοργανώνονται από Συλλόγους Ασθενών ή άλλους Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σχετίζονται με την Αγωγη Υγείας και την Πρόληψη, την ανάπτυξη προγραμμάτων Θεραπείας και Αποκατάστασης, την ανάπτυξη Προγραμματων Υποστήριξης Ασθενών και Φροντιστών.

Κοινωνικό Σύνολο

Φροντίζουμε ετσι ώστε να είμαστε συνεπής και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Υποστηρίζουμε Προγραμματα Υποστήριξης Μειονεκτούντων και Αποκλεισμένων Κοινωνικών Ομάδων. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας, στην οποία ανήκουμε, καθώς και της εθνικής οικονομίας.

T.: 210 9423677   info@opusmateria.gr

bottom of page