ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Φαρμακευτικά Προιόντα

Στην ενότητα αυτή οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται γενικά για κάθε προϊόν, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΟΦ.

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά προς όφελος των ασθενών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη σωστή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών που περιέχονται στις ειδικές ενότητες.

Prescription Drugs
 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για έγχυση φαρμάκου

Διαιτητικά Τρόφιμα για ειδικούς σκοπούς

Πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για έγχυση φαρμάκου και αναλωσίμων για τη λειτουργία τους.

Πώληση εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς όπως ογκολογικοί ασθενείς.

Υπηρεσίες Διατροφικής Φροντίδας

 

Διατροφικές Υπηρεσίες Ογκολογικών και Νεφρολογικών Ασθενών.

Ηλεκτρονικές εφαρμογές Υγείας

 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Υγείας, λύσεις eHealth και Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

T.: 210 9423677   info@opusmateria.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

© 2019 BY FM STUDIO

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 33, Παλαιό Φάληρο, Αττική.

175 64

210 9423 677

info@opusmateria.gr