ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Φαρμακευτικά Προιόντα

Στην ενότητα αυτή οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται γενικά για κάθε προϊόν, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΟΦ.

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά προς όφελος των ασθενών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη σωστή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών που περιέχονται στις ειδικές ενότητες.

 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για έγχυση φαρμάκου

Διαιτητικά Τρόφιμα για ειδικούς σκοπούς

Πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για έγχυση φαρμάκου και αναλωσίμων για τη λειτουργία τους.

Πώληση εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς όπως ογκολογικοί ασθενείς.

Δείτε περισσότερα

Υπηρεσίες Διατροφικής Φροντίδας

 

Διατροφικές Υπηρεσίες Ογκολογικών και Νεφρολογικών Ασθενών.

Ηλεκτρονικές εφαρμογές Υγείας

 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Υγείας, λύσεις eHealth και Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

T.: 210 9423677   info@opusmateria.gr