ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Βικαλουταμίδη

ΕΝΔΕΙΞΗ

  • Αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με θεραπεία με LHRH ανάλογα ή χειρουργικό ευνουχισμό

ΜΟΡΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • f.c. tab 50 mg x 28

PDF

Φύλλο οδηγιών
Έντυπα
Για επαγγελματίες

Stefaplex
Vefron
Veravorin
Verodex