ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Φυλλινικό Ασβέστιο

(Φυλλινικό Οξύ)

(Λευκοβορίνη)

ΕΝΔΕΙΞΗ

  • Ελάττωση της τοξικότητας και εξουδετέρωση της δράσης των ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος (π.χ. αμινοπτερίνη, μεθοτρεξάτη)
  • Αντιμετώπιση της τοξικότητας που που προέρχεται από καθυστερημένη αποβολή της μεθοτρεξάτης ή άλλων ανταγωνιστώ του φυλλικού οξέος (π.χ. τριμεθοπρίμη, πυριμεθαμίνη)
  • «Θεραπεία Διάσωσης» μετά από υπερδοσολογία των ανταγωνιστών του φυλλικού οξέος (σε χημειοθεραπεία)
  • Σε συνδυασμό με 5-φθοροουρακίλη (5-FU) στην αντιμετώπιση προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού
  • Θεραπεία μεγαλοβλαστικής αναιμίας που οφείλεται σε έλλειψη φυλλικού οξέος

ΜΟΡΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • inj sol 200 mg/20 ml-vial x 1

PDF

Φύλλο οδηγιών
Έντυπα
Για επαγγελματίες

Stefaplex
Vefron
Veravorin
Verodex