ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Ονδανσετρόνη υδροχλωρική

ΕΝΔΕΙΞΗ

  • Αντιμετώπιση ναυτίας και εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
  • Πρόληψη και θεραπεία μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου

ΜΟΡΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • fc. tab 8 mg x 15
  • inj sol 8 mg/4 ml-vial x 1

PDF

Φύλλο οδηγιών
Έντυπα
Για επαγγελματίες

Stefaplex
Vefron
Veravorin
Verodex