ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Λετροζόλη

ΕΝΔΕΙΞΗ

  • Επικουρική θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με θετικό για ορμονοϋποδοχείς πρώϊμο καρκίνο μαστού.
  • Παρατεταμένη επικουρική θεραπεία του ορμονοεξαρτώμενου πρώϊμου καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες έχουν λάβει προηγουμένως την καθιερωμένη επικουρική θεραπεία με ταμοξιφαίνη για 5 έτη.
  • Ορμονοθεραπεία πρώτης γραμμής σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού, προχωρημένου σταδίου.
  • Καρκίνος μαστού προχωρημένου σταδίου σε γυναίκες με φυσική ή τεχνητά προκληθείσα εμμηνόπαυση μετά από υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου, οι οποίες έχουν υποβληθεί προγενέστερα σε θεραπεία με αντιοιστρογόνα.

ΜΟΡΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

  • f.c. tab 2,5 mg x 30

PDF

Φύλλο οδηγιών
Για επαγγελματίες

Stefaplex
Vefron
Veravorin
Verodex