Προσοχή:

Στην ενότητα αυτή οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται γενικά για κάθε προϊόν, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΟΦ.

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά προς όφελος των ασθενών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη σωστή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών που περιέχονται στις ειδικές ενότητες.