Το επικεντρο του σκοπού και των στόχων μας παραμένει πάντα ο Άνθρωπος.

Ο ασθενής
Οι συγγενείς και οι φροντιστές του ασθενή
Οι επαγγελματίες υγείας
Οι συνεργάτες μας
Το κοινωνικό σύνολο

Θεωρούμε τους εαυτούς μας Συνεργάτες με όλες τις ομάδες πληθυσμού και εργαζόμαστε συνεχώς για τηνανάπτυξη συνεργασιών που θα προωθούν το Όραμα και την Αποστολή μας.

Επιθυμούμε να αποτελούμε ουσιαστικό μέρος της Κοινότητας και της Κοινωνίας μας και συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες δράσεις μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εργαζόμαστε πάντα σύμφωνα τις Εταιρικές Αξίες και Πολιτικές μας και προσπαθούμε να ειμαστε μεταξυ των κορυφαίων επιχειρήσεων του κλαδου συνυισφέροντας στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και της Εθνικής Οικονομίας.