Είμαστε αφοσιωμένοι στο Όραμα μας για βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, αύξηση της επιβίωσης και βελτίωση τηςποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Αποστολή μας είναι η προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών βιοϊατρικής τεχνολογίας με εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων και του χαμηλότερου δυνατού κόστους.

Οραματιζόμαστε μια εταιρεία υπεύθυνη, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητος, που να αναγνωρίζεται από τους συνεργάτες της, τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊοντα μας.

Εφαρμόζουμε υψηλά ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, και παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι μας να αναπτύσσονται ως επαγγελματιες και ως άνθρωποι-πολίτες.

Επιθυμούμε να είμαστε μια εταιρεία που να αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα και υπόδειγμα όχι μόνο για την επιειρηματική δεοντολογία και το επιχειρείν αλλά και για τον αντίκτυπο των εργασιών μας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουμε και το οποίο υπηρετούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος.