• Ποιότητα:
  Η ποιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δραστηριότητας, διαδικασίας, υπηρεσίας και προϊόντος μας. Προσπαθούμε διαρκώς, για το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας δημιουργώντας και προσφέροντας αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εστιάζοντας στις ανάγκες των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματιών υγείας, των συνεργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.
 • Σεβασμος στον Άνθρωπο:
  Αναπτύσσουμε και προσπαθούμε μια εταιρική κουλτούρα όπου προεξάρχει ο σεβασμός σε όλους τους συνανθρώπους μας. Ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελεί προτεραιότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον μας (ασθενείς, συγγενείς ασθενών, επαγγελματίες υγείας, συνάδελφοι, συνεργάτες, κοινωνικο σύνολο) χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.
 • Συνεργασία και Αλληλεγγύη:
  Η ομαδική αρμονία και η συνέργεια αποτελούν προτεραιότητες μας Επιδιώκουμε τη συμβολή και την συμμετοχή όλωντων ενδιαφερομένωνστις αποφάσεις, τις διαδικασίες καιτις δραστηριότητες μας. Προωθουμε την επικοινωνία και τον ισότιμο διάλογο και είμαστε ισότιμα υπεύθυνοι γιατην πραγματοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και την επίτευξη των κοινών μας στοχων.
 • Ακεραιότητα και Αίσθημα Ευθύνης:
  Προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε με τα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς όφελος των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματών υγείας, των συνέργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.
 • Κοινωνική Συμπεριφορά:
  Αποτελούμε, ως εταιρεία αλλά και ως άτομα, αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας. Αναλαμβάνουμε, με συνέπεια και αξιοπιστία, τον ρόλο και την ευθύνη μας για τη συνολική κοινωνική ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε με μεθοδολογία όλες μας τις ενέργειες και επιδιώκουμε το θετικό αντίκτυπο όλων των λειτουργιών μας σε όλους τους συνεργάτες μας και το κοινωνικοσύνολο. Σεβομαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη φύση και το περιβαλλον. Υποστηρίζουμε και υποστηριζόμαστε από την κοινωνία των πολιτων. Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό που προκύπτει για το κοινωνικό σύνλο.
 • Υψηλή Επίδοση και Ηγετική Συμπεριφορά:
  Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας καιτης αποδοτικότητας μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας. Η καθιέρωση των υψηλότερων ποϊοτικών, ηθικών και δεοντολογικών προτύπων, η πιστή εφαρμογή της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο σεβασμός στο συνάνθρωπο μας, η εταιρική κουλτούρα μας, οι προσπάθειες μας για την βελτίωση του κοινωνικού συνόλου, την ανάπτυξη της ελληνικής κοιωνίας και της εθνικής οικονομίας μας καθιστούν υπεύθυνους κοινωνικούς εταίρους. Λειτουργούμε με στόχο να εμπνεύσουμε τις αξίες μας και να μεταδώσουμε τη εταιρική μας κουλτούρα σεόλες τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.