Οι άνθρωποι μας αποτελούν τη βάση καθώς και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη του οράματος και της Αποστολής μας. Παρέχουμε ένα ασφαλές, άνετο, υγιεινό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ενισχύουμε την επικοινωνία, τον ισότιμο διάλογο, τη δημιουργοκότητα, τη καινοτομία και είμαστε ισότιμα υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Δεσμευόμαστε στις ηθικές και δεοντολογικές Αξίες μας και εστιάζουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Υποστηρίζουμε και δεσμευόμαστε στην προσωπική και την οικογενειακή ανάπτυξη των ανθρώπων μας μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων. Η επιτυχία μας αποτελεί το οικοδόμημα της συλλογικής μας προσπάθειας και επιτυγχάνεται με την άριστη συνεργασία, την ομαδική λειτουργία και δράση που βασίζεται στις κοινές μας αρχές και στο κοινό μας Όραμα.