Η OPUS-MATERIA ιδρύθηκε το 1997 δραστηριοποιούμενη στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και, γενικότερα, της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες της εστιάζονται στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών-αντιδραστηρίων και επιστημονικών οργάνων. Οι ιδρυτες της OPUS-MATERIA και οι συνεργάτες της εργάζονται αρμονικά έχοντας ένα κοινό Όραμα και μια Αποστολή.