Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών οργάνων για χρήση σε τομείς της έρευνας, διάγνωσωσης και θεραπείας. Σε συνεργασία με οίκους της Ελλάδας και της αλλοδαπής, εισάγουμε και διαθέτουμε επιστημονικά όργανα που απευθύνονται σε Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα, Διαγνωστικά Εργαστήρια και Τμήματα Κλινικής Ιατρικής.